Министерство образования и науки Кыргызской Республики

Министерство образования и науки Кыргызской Республики

Түзүлгон жылы
2023
Жайгашкан жери
Бишкек (81 - ЖОЖ)
Жекелиги
Малмекеттик
Денгеели
Илимий мекеме (ИИИ)
Окутуу программалары

Байланыш маалыматтары

Дареги
Кыргызская Республика, г.Бишкек, Тыныстанова
Байланыш номери
Электрондук дареги
Сайтты