Багыты:
Берилген жылы:
Лицензиянын
катталган №
Лицензианттар
Юридикалык дареги/Жайгашкан жери
Лицензиялануучу
багыты
Берилген
жылы
II-2590 "АнЧАР" ЖЧК Бишкек ш., Чокморова кєч., 101. кошумча билим алуу (курстар) 2013
II-2584 "Universum" ("Универсум") маданият билим берїї мекемеси Бишкек ш., Пушкин к., 78-їй кошумча билим алуу (курстар) 2013
II-1978 "МК International" ЖЧК Бишкек ш., Улан мкр., 2-88. Жайгашкан жери: Бишкек ш., Манас пр., 61 кошумча билим алуу (курстар) 2014
II-1947 "Трэвел экспертс " ЖЧК Бишкек ш., Орозов к., 116а кошумча билим алуу (курстар) 2014
17/0297 "К.И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Медеров кєч., 68 жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2017
17/0296 "Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлигине караштуу Кесиптик-техникалык билим берїї агенттигинин №4 Кесиптик лицейи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Москва кєч., 171 баштапкы кесиптик билим алуу 2017
17/0295 "Академик Тургунбай Садыков атындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук сїрєт Академиясы" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Циолковский кєч., 98 жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2017
17/0294 "К.И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин алдындагы Техника-экономикалык колледжи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Медеров кєчєсї, 68 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2017
17/0293 "Американская Академия" ЖЧК Бишкек шаары, Їсєнбаев кєчєсї, 106-їй Жайгашкан дареги: Бишкек шаары, Ахунбаева кєч., 48; Бектенов-Зияш кєч., 135 кошумча билим алуу (курстар) 2017
17/0292 Кара-Балта техникалык экономикалык колледжи Кара-Балта шаары, Кожомбердиев кєчєсї, 95 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2017
17/0291 "Адам университети" ЖЧК Бишкек шаары, Жаш Гвардия бульвары, 55 жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2017
17/0290 Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Майлуу-Суу колледжи Майлуу-Суу шаары, Ленин кєчєсї, 80 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2017
17/0289 "Спорттук техникалык коргонуу уюмунун Ош областык кеўеши" коомдук бирикмеси Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Араван шоссеси, 2-км кошумча билим алуу (автомектептер) 2017
17/0288 "Жаўы-Доор Сервис" жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад обл., Кочкор-Ата шаары, Гагарина кєч., 2-їй кошумча билим алуу (курстар) 2017
17/0287 "Авангард-Транс Плюс" транспортчулар Ассоциациясы" юридикалык жактардын бирикмеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Исакеев кєч., 4/3-їй кошумча билим алуу (курстар) 2017