Портал жөнүндө

Портал EDU24 деген эмне?

 • Кыргыз Республикасынын жогорку жана орто кесиптик билим берүү системасы боюнча кенен маалыматар;
 • Жогорку жана орто кесиптик билим берүү мекемелери үчүн заманбап онлайн курал;
 • Өлкөдөгү билим берүү жаатындагы болуп жаткан өзгөрүүлөр тууралуу так маалымат;
 • Студенттердин заманбап форматтагы баа китепчелерин даярдоо(персоналдаштыруу, студеннтик китептерди пластикалык алуп жүрүүчү) жана алардын аныктыгын текшерүү сервиси1 ;
 • Окуу процессин классикалык типография буюмдары менен камсыздоо (журналдарды жана методичкаларды даярдоо, окуу куралдарын жана дипломдук иштерди жайгаштыпуу), андан тышкары электрондук куралдардын жардамы менен (электрондук публикациялар, жарыялар, макалалар) порталдын тийиштүү бөлүгүтөрүндө;
 • Өлкөдөгү окуу жайлар, мамлекеттик иш каналар, коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдар тарабынан өткөрүлгөн ийри иш-чаралар тууралуу малыматтары чогултуу;
 • Порталдын баардык бөлүктөрүнүн 24 саат бою иштешин камсыз кылуу;

Ким EDU24 порталынын колдонуучусу боло алат?

 • Кыргызс Республикасынын орто жана жогорку окуу жайлары;
 • Жеке жана юридикалык жактар порталдын ачык бөлүктөрүндөгү маалыматтарды колдона алышат;
 • Тийиштүү мамлекеттик органдар порталдын жабык жана ачык бөлүктөрүндөгү маалыматтарды статистика жана аналитика үчүн колдоно алат;

Кантип EDU24 порталына кантип катталса болот?

 • Окуу жайлар жана мамлекеттик органдар атайын келишимдмн негизинде портал мене колдонсо болот;
 • Окуу жайлардын жана мамлекеттик органдардын кызматкерлери портал менен акысыз колдонот;
 • Порталдын жабык бөлүктөрүнө колодуунучулар каттоодон өткөн уйум аркылу атайы сырдык сөздөр менен колдонууга мүмкүнчүлүк алышат. Сырдык сөзду жоготуп алган учукрда колдонуучу сырдык сөзду биринчи алган жерге кайрылуусу зарыл;
 • Окуу процесси система аркылуу жүргөн студенттер жана окуучулар, порталдын жабык бөлүктөрүнө студенник билет аркылуу уруксаат алышат;

Эгер сыр сөз жоголсо эмне кылуу керек?

Долбоордун иштеп чыгуучусу