Түзүлүшү

Байланыш маалыматтары

Кыргыз Республикасынын
илим жана билим министирлиги

Бишкек шаары Тыныстанов кочосу 257
720040, Кыргыз Pеспубликасы

+996 (312) 66-24-42

http://edu.gov.kg