Министерство образования и науки Кыргызской Республики


Бул окуу жайы бөлүмдөргө ээ эмес

Байланыш маалыматтары

Дареги
Кыргызская Республика, г.Бишкек, Тыныстанова
Байланыш номери
Электрондук дареги
Сайтты