ОО "Ассоциация поваров Кыргызской Республики"

ОО

Түзүлгон жылы
2013
Жайгашкан жери
Бишкек (92 - ЖОЖ)
Жекелиги
Жеке
Денгеели
Образовательные курсы
Окутуу программалары
Программы дополнительного образования (краткосрочные курсы)

Байланыш маалыматтары

Дареги
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Медерова, дом 46, 301
Байланыш номери
+996 (700) 10-07-52
Электрондук дареги
Сайтты