ОО "Ассоциация поваров Кыргызской Республики"


Бул окуу жайы бөлүмдөргө ээ эмес

Байланыш маалыматтары

Дареги
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Медерова, дом 46, 301
Байланыш номери
+996 (700) 10-07-52
Электрондук дареги
Сайтты