Учреждение "Международный университет инновационных технологий"

Учреждение

Түзүлгон жылы
2006
Жайгашкан жери
Бишкек (92 - ЖОЖ)
Жекелиги
Малмекеттик
Денгеели
Жогорку окуу жайы (жож)
Окутуу программалары
Жогорку кесиптик окутуу программасы (бакалавр/магистратура/специалитет)

Байланыш маалыматтары

Дареги
Кыргызская Республика, г.Бишкек ул.Анкара 1/17
Байланыш номери
+996 (312) 44 99 03
Электрондук дареги
intuit@intuit.kg
Сайтты