Учреждение "Международный университет инновационных технологий"


Бул окуу жайы бөлүмдөргө ээ эмес

Байланыш маалыматтары

Дареги
Кыргызская Республика, г.Бишкек ул.Анкара 1/17
Байланыш номери
+996 (312) 44 99 03
Электрондук дареги
intuit@intuit.kg
Сайтты