КОЛЛЕДЖ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

КОЛЛЕДЖ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Түзүлгон жылы
2019
Область
Жайгашкан жери
Жекелиги
Малмекеттик
Денгеели
Жогорку окуу жайы (жож)
Окутуу программалары

Байланыш маалыматтары

Дареги
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ахунбаева 97, индекс 720064
Байланыш номери
Электрондук дареги