КОЛЛЕДЖ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА


Бул окуу жайы бөлүмдөргө ээ эмес

Байланыш маалыматтары

Дареги
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ахунбаева 97, индекс 720064
Байланыш номери
Электрондук дареги