Некоммерческое образовательное учреждение "Учебно - научно - производственный комплекс "Международный университет Кыргызстана"

Некоммерческое образовательное учреждение

Түзүлгон жылы
2023
Жайгашкан жери
Бишкек (92 - ЖОЖ)
Жекелиги
Малмекеттик
Денгеели
Жогорку окуу жайы (жож)
Окутуу программалары

Байланыш маалыматтары

Дареги
г. Бишкек
Байланыш номери
Электрондук дареги
Сайтты