Некоммерческое образовательное учреждение "Учебно - научно - производственный комплекс "Международный университет Кыргызстана"


Бул окуу жайы бөлүмдөргө ээ эмес

Байланыш маалыматтары

Дареги
г. Бишкек
Байланыш номери
Электрондук дареги
Сайтты