Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына


Кыргызский национальный университет (КНУ) имеет в своей структуре 21 факультет, 6 колледжей и гимназию.

Байланыш маалыматтары

Дареги
г. Бишкек, ул. Фрунзе, 547
Байланыш номери
+996 (0312) 32 33 94, 32 22 02
Электрондук дареги
info@university.kg
Сайтты