Багыты:
Берилген жылы:
Лицензиянын
катталган №
Лицензианттар
Юридикалык дареги/Жайгашкан жери
Лицензиялануучу
багыты
Берилген
жылы
18/0314 Жалал-Абад укук, бизнес жана билим берїї колледжи Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад шаары, Пушкин кєчєсї, 152 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0313 "Алтын Данек" Билим берїї комплекси" Жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Сонкєл ч/кєч., 22-їй жалпы орто (мектептер, баардык денгеел) 2018
18/0312 "Силк Роуд Эдюкейшн" жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Ош ш., Мамытов кєч., 23-їй жалпы орто (мектептер, баардык денгеел) 2018
18/0311 Жалалабат мамлекеттик университети Кыргыз Республикасы, Жалалабат областы, Жалалабат шаары, Ленин кочосу, №57 жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2018
18/0310 "Жениш" мектепке чейинки билим берїї уюму мекемеси Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району, Кара-Суу шаары, Пушкин кєчєсї, 13 мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2018
18/0309 “Автоучкомбинат” Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Горький кєчєсї, 2-їй кошумча билим алуу (автомектептер) 2018
18/0308 “ВСД-ЧЇЙ АЙДОМЕКТЕБИ” Жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Конорчок кєчєсї, 177-їй; Жайгашкан дареги: Кыргыз Республикасы, Чїй облусу, Сокулук району, Новопавловка айылы, Фрунзе кєчєсї, 4-їй; Сокулук району, Манас айылы, Широкая кєчєсї, 1-їй кошумча билим алуу (автомектептер) 2018
18/0307 "Studio" ("Студио") Жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чїй проспекти, 159-їй, 2-каб. кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0306 “QSI International School of Bishkek” (Кью Эс Ай Интернешнл Скул оф Бишкек) мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Тыныстанов кєч., 14 А-їй жалпы орто (мектептер, баардык денгеел) 2018
18/0305 "Г.Ж. Ногойбаеванын инклюзивтїї билим жана тарбия берїї комплекси" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., "Ынтымак" ж/к., Азия кєч., 41 мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2018
18/0304 "Аян Нур" билим берїї комплекси" мекемеси Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району, Сарай а/а., Киров ай., А.Рахманалиев кєч., 48 жалпы орто (мектептер, баардык денгеел) 2018
18/0303 "Лидер" билим берїї комплекси" мекемеси Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району, Жим ай. жалпы орто (мектептер, баардык денгеел) 2018
18/0302 "Н.И. Пирогов атындагы медициналык колледжи" Кыргыз Республикасы, Чїй облусу, Кара-Балта шаары, Кожомбердиев кєч., №67 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0301 "Н.И. Пирогов атындагы медициналык колледжи" Кыргыз Республикасы, Чїй облусу, Кара-Балта шаары, Кожомбердиев кєч., №67 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0300 "Ош Мамлекеттик Университети" мекемеси Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Ленин кєч., № 331 жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2018