Багыты:
Берилген жылы:
Лицензиянын
катталган №
Лицензианттар
Юридикалык дареги/Жайгашкан жери
Лицензиялануучу
багыты
Берилген
жылы
18/0360 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №29 кесиптик лицейи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Кулжа району, Кара-Кулжа айылы, А.Исманов кєчєсї, 98 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0359 "Дельфинчик" Балдар бакчасы" мекемеси Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу р-ну, Шарк а/а, Шарк ай., Падаван участогу, Газиев кєч., н/ж мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2018
18/0358 К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ч.Айтматов пр., 27 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0357 К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ч.Айтматов пр., 27 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0356 К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ч.Айтматов пр., 27 жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2018
18/0354 "ГЛОКАЛ" билим берїї уюму" Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Г. Айтиев кєчєсї, 69. кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0353 ИНСАН Колледжи Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Граждан кєчєсї, 119 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0352 "Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети" Мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ч.Айтматов кєч., 66 Жайгашкан дареги: Кыргыз Республикасы, Токмок шаары, Гагарин кєч., 65 жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2018
18/0351 "Мэйкин" Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Джал-15 мкр., 30-36 Жайгашкан дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 8-кичирайону, 40-їй. кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0350 "Кыргызстан профессионалдык союздарынын Федерациясынын алдындагы Эмгек жана Социалдык Мамилелер Академиясы" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Жаш Гвардия бул., 27-їй, 201-каб. кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0349 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №97 темир жолчулар кесиптик лицейинин" мекемеси Бишкек шаары, Тойгонбаев кєчєсї, 3 баштапкы кесиптик билим алуу 2018
18/0348 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №97 темир жолчулар кесиптик лицейинин" мекемеси Бишкек шаары, Тойгонбаев кєчєсї, 3 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0347 Нарын мамлекеттик университетинин агрардык экономикалык колледжи Кыргыз Республикасы, Нарын шаары, Ленин кєчєсї, 127 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0346 "Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министирлигинин Дыйканбаев Казы Дыйканбаевич атындагы дипломатиялык академиясы" Мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Эркиндик бульвары, 36 жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2018
18/0345 "Кыргызстан эл аралык университети" Окуу-илимий-єндїрїштїк комплекси коммерциялык эмес билим берїїчї мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Лев Толстой кєчєсї, 17а/1 жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2018