Багыты:
Берилген жылы:
Лицензиянын
катталган №
Лицензианттар
Юридикалык дареги/Жайгашкан жери
Лицензиялануучу
багыты
Берилген
жылы
18/0375 "Газпром нефть Азия" Жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Исанов кєч., 1 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0374 Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин № 90-кесиптик лицейи мекемеси. Кыргыз Республикасы, Талас облусу, Талас шаары, К. Нуржанов кєчєсї, № 20 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0373 Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин № 90-кесиптик лицейи мекемеси. Кыргыз Республикасы, Талас облусу, Талас шаары, К. Нуржанов кєчєсї, № 20 баштапкы кесиптик билим алуу 2018
18/0372 С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети Кыргыз Республикасы, Нарын шаары, С. Орозбак кєчєсї, 25 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0371 С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети Кыргыз Республикасы, Нарын шаары, С. Орозбак кєчєсї, 25 жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2018
18/0370 Т.Эрматов атындагы Бишкек музыкалык-педагогикалык колледжи Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ахунбаев кєчєсї, 121 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0369 "Баластан" мектеби мекемеси Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Алиев кєчєсї, 70 жалпы орто (мектептер, баардык денгеел) 2018
18/0368 "Нур Билим" билим берїї комплекси" Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Араван району, Жаны-Араван айылы. Жайгашкан дареги: Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Араван району, Пахта-Абад айылы жалпы орто (мектептер, баардык денгеел) 2018
18/0367 "Капитошка элита" жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Ош ш., Масалиев проспектиси, № 86В-їй мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2018
18/0366 "Капитошка элита" жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Ош ш., Масалиев проспектиси, № 86В-їй жалпы орто (мектептер, баардык денгеел) 2018
18/0365 “Тенсай Кыргыз-Жапон мектеп-комплекси” билим берїї организациясы” Жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, 5-к/р, Миррахимов кєч., 19/2-їй. жалпы орто (мектептер, баардык денгеел) 2018
18/0364 "Тенсай Кыргыз-Жапон мектеп-комплекси" билим берїї организациясы" Жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, 5-к/р, Миррахимов кєч., 19/2-їй. кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0363 "Креатив-Таалим" Билим берїї комплекси Жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Багижский ч/кєч., 74-їй. Жайгашкан дареги: Бишкек шаары, Л.Толстой кєч., №2г-їй, №2-бат. кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0362 И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Раззаков кєч., 51 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0361 Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Малдыбаев кєчєсї, 34 б орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018