Багыты:
Берилген жылы:
Лицензиянын
катталган №
Лицензианттар
Юридикалык дареги/Жайгашкан жери
Лицензиялануучу
багыты
Берилген
жылы
18/0390 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №36 кесиптик лицейи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад облусу, Сузак району, Ленин ай., н/ж. баштапкы кесиптик билим алуу 2018
18/0389 "Балдарды коргоо борбору" коомдук бирикмеси Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Астрахань кєч., 31 мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2018
18/0388 "Ош Мамлекеттик Университети" мекемеси Кыргыз Республикасы, Ош ш., Ленин кєч., 331 жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2018
18/0387 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №3 кесиптик окуу жайы" мекемеси Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад облусу, Жалал-Абад ш., Ленин кєч., 174-їй баштапкы кесиптик билим алуу 2018
18/0386 "Exellent" ("Экселлент") окуу борбору" билим берїї мекемеси Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад облусу, Жалал-Абад шаары Достук кичи Району, Э. Алиев кичи кєчєсї, 14. Жайгашкан дареги: Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад облусу, Жалал-Абад шаары, Ленин кєчєсї 34. кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0385 "Окутуу борбору Арида" Жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Абдымомунов кєч., 233-їй. мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2018
18/0384 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министирлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин Т.Токтоналиев атындагы №45-кесиптик лицейи" мекемесине Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад обл., Тогуз-Торо району, Казарман айылы, Тоголок Молдо кєч., 1-їй кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0383 "КРОКУС Секьюрити" Кїзєт-детективдик агенттиги" Жоопкерчилиги чектелген коомуна караштуу кадрларды даярдоо жана єркїндєтїї" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ауэзов кєч., 21, 24 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0382 "Дисней Кейджи плюс" билим берїї комплекси" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Панфилов кєч., 93-їй мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2018
18/0381 "Эврика" Окуу комплекси" Мекемеси Кыргыз Республикасы, Ош ш., Заднепровский кєч., 9-їй. Жайгашкан жери: Ош ш., Ломоносов кєч., 2-їй. жалпы орто (мектептер, баардык денгеел) 2018
18/0380 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин № 105-кесиптик лицейи" Мекемеси Кыргыз Республикасы, Чїй областы, Жайыл району, Кара-Балта шаары, Токтогул кєч., 168-їй кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0379 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин № 105-кесиптик лицейи" Мекемеси Кыргыз Республикасы, Чїй областы, Жайыл району, Кара-Балта шаары, Токтогул кєч., 168-їй баштапкы кесиптик билим алуу 2018
18/0378 “Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №53 кесиптик лицейи” мекемеси Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад обл., Аксы району, Кызыл-Туу айылы, н/ж баштапкы кесиптик билим алуу 2018
18/0377 "НОВА" билим берїї Мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Медеров кєч., 8/1-їй. Жайгашкан дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Юнусалиев кєчєсї, 132-їй. кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0376 “Американ Зон" билим берїї мекемеси Кыргыз Республикасы, Талас облусу, Талас шаары, Сарыгулов кєчєсї, № 59 кошумча билим алуу (курстар) 2018