Багыты:
Берилген жылы:
Лицензиянын
катталган №
Лицензианттар
Юридикалык дареги/Жайгашкан жери
Лицензиялануучу
багыты
Берилген
жылы
14/0022 Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети Бишкек ш., Малдыбаев к., 34б жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2014
14/0021 "Манас" Кыргыз-Тїрк университети Бишкек ш., Тынчтык пр-си, 56; Жайгашкан жери: Бишкек ш., "Жал" кичи району, Ч.Айтматов атындагы кампус орто кесиптик (ОКОЖдор) 2017
14/0020 "Ырайым" Христиандык кайрымдуулук фондусунун Кемин районундагы акыл эстен артта жана кароосуз калган балдар їчїн атайын мектеп-интернат Кемин ш., Шевченко к., 32 жалпы орто (мектептер, баардык денгеел) 2013
14/0019 Жалпы билим берїїчї "Ырайым" мекемеси Христиандык "Ак-Бата" мектеби Токмок ш., Тоголок Молдо к., 26 жалпы орто (мектептер, баардык денгеел) 2013
14/0017 "Киндер-Лэнд" Эрте єнїктїрїї борбору Каракол ш., Аманбаев к., 63 мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2014
14/0016 "Шекерим" Балдардын билим берїї борбору Исфана ш., Манас-Ата к., 25 мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2014
14/0015 "Академия Всезнаек" окуу-тарбия комплекс-прогимназиясы Маевка айылы, Жаш Гвардия к., 44а\48 мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2014
13/0355 Социалдык єнїктїрїї жана ишкердик институту Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Манас проспекти, 22а орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018