Багыты:
Берилген жылы:
Лицензиянын
катталган №
Лицензианттар
Юридикалык дареги/Жайгашкан жери
Лицензиялануучу
багыты
Берилген
жылы
14/0017 "Киндер-Лэнд" Эрте єнїктїрїї борбору Каракол ш., Аманбаев к., 63 мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2014
14/0016 "Шекерим" Балдардын билим берїї борбору Исфана ш., Манас-Ата к., 25 мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2014
14/0015 "Академия Всезнаек" окуу-тарбия комплекс-прогимназиясы Маевка айылы, Жаш Гвардия к., 44а\48 мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2014
13/0355 Социалдык єнїктїрїї жана ишкердик институту Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Манас проспекти, 22а орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018