Багыты:
Берилген жылы:
Лицензиянын
катталган №
Лицензианттар
Юридикалык дареги/Жайгашкан жери
Лицензиялануучу
багыты
Берилген
жылы
14/0033 С.Нааматов атындагы НМУнин алдындагы автомектеби Нарын ш., Ленин к., 127 кошумча билим алуу (автомектептер) 2014
14/0032 Крнын СТКУнун Т.Акунов атындагы автомобиль мектеби Нарын ш., Ленин к., 178 кошумча билим алуу (автомектептер) 2014
14/0031 "Логос" Окуу борбору" ЖЧК Жалал-Абад ш., Ленин к., 34; Жайгашкан жери: Токтогул к., 43; Москва к., 47 кошумча билим алуу (автомектептер) 2014
14/0030 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №34 кесиптик лицейи"-мекемеси Баткен облусу, Баткен району, Самаркандек айылы кошумча билим алуу (автомектептер) 2014
14/0029 "Академия красоты эксклюзив" ЖЧК Москва району, Беловодское айылы, Ленин к., 21 кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0028 №68 Кесипчилик лицейи Жалал-Абад облусу, Ноокен району, Арал айылы кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0027 "Ийгилик плюс" ЖЧК Бишкек ш., 6-кичи району, 27\21; Жайгашкан жери: Чуй пр-си, 110 кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0026 "Салон Мод Элегант" ЖЧК Бишкек ш., 8-кичи району, 32\1 кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0025 Эл аралык инновациялык технологиялар университети Бишкек ш., Горький к., 1\17 кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0024 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №34 кесиптик лицейи"-мекемеси Баткен облусу, Баткен району, Самаркандек айылы кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0023 "Ална" ЖЧК Бишкек ш., Токтогул к., 170; Манас к., 9 кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0022 Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети Бишкек ш., Малдыбаев к., 34б жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2014
14/0021 "Манас" Кыргыз-Тїрк университети Бишкек ш., Тынчтык пр-си, 56; Жайгашкан жери: Бишкек ш., "Жал" кичи району, Ч.Айтматов атындагы кампус орто кесиптик (ОКОЖдор) 2017
14/0020 "Ырайым" Христиандык кайрымдуулук фондусунун Кемин районундагы акыл эстен артта жана кароосуз калган балдар їчїн атайын мектеп-интернат Кемин ш., Шевченко к., 32 жалпы орто (мектептер, баардык денгеел) 2013
14/0019 Жалпы билим берїїчї "Ырайым" мекемеси Христиандык "Ак-Бата" мектеби Токмок ш., Тоголок Молдо к., 26 жалпы орто (мектептер, баардык денгеел) 2013