Багыты:
Берилген жылы:
Лицензиянын
катталган №
Лицензианттар
Юридикалык дареги/Жайгашкан жери
Лицензиялануучу
багыты
Берилген
жылы
14/0048 "Туризм Академиясынын Колледжи" билим берїї мекемеси Бишкек ш., проспект Чуй, 99 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2013
14/0047 "Секом" билим берїї мекемеси Бишкек ш., Ж.Бєкєнбаев к., 16; Байтик баатыр к., 71/1 кошумча билим алуу (курстар) 2016
14/0046 №95 Кесипчилик лицей Бишкек ш., Ленский к., 35а кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0045 «Квалификацияны жогорулатуу институту» ЖЧК Бишкек ш., Москва кєч., 189-а їй кошумча билим алуу (курстар) 2013
14/0044 "Жалпыга билим берїї" Коомдук фонду Ош ш., Исанов к., н\ж; Жайгашкан жери: Ош ш., Курманжан Датка к., 271 кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0043 №68 Кесипчилик лицейи Жалал-Абад облусу, Ноокен району, Арал айылы баштапкы кесиптик билим алуу 2014
14/0042 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №34 кесиптик лицейи"-мекемеси Баткен облусу, Баткен району, Самаркандек айылы баштапкы кесиптик билим алуу 2014
14/0041 Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети Бишкек ш., Малдыбаев к., 34б докторантура (PhD) 2014
14/0040 Укук, бизнес жана билим берїї академиясы Жалал-Абад ш., Пушкин к., 152 жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2014
14/0039 "Production centr" ("Продакшен центр") ЖЧК Бишкек ш., Жибек Жолу к., 495а-10; Жайгашкан жери: Т.Молдо кєч., 55а кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0038 "Логос" Окуу борбору" ЖЧК Жалал-Абад ш., Ленин к., 34; Жайгашкан жери: Жалал-Абад ш., Токтогул к., 43; Москва к., 47 кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0037 "Техно тренинг центр" ЖЧК Бишкек ш., Токтоналиев к., 74-28. Жайгашкан жери: Бишкек ш., Раззаков к., 62 кошумча билим алуу (курстар) 2013
14/0036 "Тил клаб" ЖЧК Бишкек ш., Московская к., 121 кошумча билим алуу (курстар) 2013
14/0035 «BiTravel» ЖЧК Бишкек ш., Байтик Баатыр к., 43. Жайгашкан жери: Абдрахманов к., 170 (3 кабат) кошумча билим алуу (курстар) 2013
14/0034 И.Раззаков атындагы КМТУнун Кызыл-Кыя геотехнология жана жаратылышты пайдалануу институту Кызыл-Кыя ш., Асаналиев к., 10 кошумча билим алуу (автомектептер) 2014