Багыты:
Берилген жылы:
Лицензиянын
катталган №
Лицензианттар
Юридикалык дареги/Жайгашкан жери
Лицензиялануучу
багыты
Берилген
жылы
14/0085 №65 Кесиптик лицейи Ош облусу, Араван району, Авиз айылы, К.Маматжанов к., 8 кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0084 Баткен мамлекеттик университети Баткен ш., И. Жусупов кєч., 21 (Кызыл-Кыя ш., Дехкан кєчєсї, 1) орто кесиптик (ОКОЖдор) 2016
14/0083 "Кызыл-Кыя колледжи" мекемеси Кызыл-Кыя ш., Кулатов кєчєсї, 49 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2014
14/0082 №175 Бала-бакча Бишкек ш., Жибек Жолу к., 32-114; Салиев к., 158 мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2014
14/0081 "Альфия плюс" балдар бакчасы мекемеси Ош ш., Чкалов кєч., 7 мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2016
14/0080 "Жемчужинка" бала бакча мекемеси Ош облусу, Карасуу району, Шарк айылы, Достук к., 52 мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2014
14/0079 Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети Бишкек ш., Фрунзе кєч., 547 кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0078 Солуулук дизайн-студиясы "Шарм-Плюс" Бишкек ш., Эркиндик бульвары, 43-46 кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0077 "Английский в Юг два" ЖЧК Бишкек ш., Тїштїк-2 мкр., 15а/62 кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0075 "Автоучкомбинат "Дилгир" жоопкерчилиги чектелген коому Жалал-Абад ш., Токтогул к., 15-17 кошумча билим алуу (автомектептер) 2014
14/0074 "Бел-Башат-Авто" ЖЧК Ош облусу, Кара-Кулжа району, Кара-Кулжа айылы кошумча билим алуу (автомектептер) 2014
14/0073 "Досавто-Транс" ЖЧК Ош ш., Западная к., 4 кошумча билим алуу (автомектептер) 2014
14/0072 "Ата-Жол Авто" ЖЧК Ош облусу, Алай району, Гульчо айылы кошумча билим алуу (автомектептер) 2014
14/0071 №65 Кесиптик лицейи Ош облусу, Араван району, Авиз айылы, К.Маматжанов к., 8 кошумча билим алуу (автомектептер) 2014
14/0070 "Автомектеп "МС Ак-Жол" жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Жантєшов кєч., 24А-їй; Жайгашкан дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Раззаков кєч., 62; Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Токтогул кєч., 244; Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Жаш Гвардия бул., 24 кошумча билим алуу (автомектептер) 2014