Багыты:
Берилген жылы:
Лицензиянын
катталган №
Лицензианттар
Юридикалык дареги/Жайгашкан жери
Лицензиялануучу
багыты
Берилген
жылы
14/0102 "Бэби Лайф" бала бакча мекемеси Ош ш., Ленин к., 133 мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2014
14/0101 "Ак-буура Наристеси" ЖЧК Ош ш., Шиматов кєч., 113 їй мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2014
14/0100 "Kinderly" ЖЧК Бишкек ш., Гвардейский ч/кєч., 31-їй мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2014
14/0099 "Рам-Рай" мектепке чейинки билим берїї Балдар бакчасы Ош ш., Сун-ят-сен к., 10 мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2014
14/0098 "Автордук мектеп-комплекси" мекемеси Бишкек ш., Аламедин-1 кичи району, 76\1 мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2014
14/0097 "Ак-Бала" Окуу-тарбия комплекси" мекемеси Бишкек ш., Элебаев к., 5а мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2014
14/0096 "Элим-Медиа" Коомдук бирикмеси Чуй облусу, Кара-Балта ш., Гвардейская к., 54 мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2014
14/0095 Б.С.Шаршенбаев атындагы №43 Кесиптик лицейи Чуй облусу, Сокулук району, Жаны-Жер айылы баштапкы кесиптик билим алуу 2014
14/0094 КР Транспорт жана жол министрлигинин алдындагы "Єндїрїштїк-инновациялык борбор" мекемеси Бишкек ш., Чимкент кєч, 1 кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0092 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №23 - кесиптик лицейи" мекемеси Токмок ш., Пушкин кєч., 189 баштапкы кесиптик билим алуу 2014
14/0091 Б.С.Шаршенбаев атындагы №43 Кесиптик лицейи Чуй облусу, Сокулук району, Жаны-Жер айылы кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0090 "Агапе" балдарды, єспїрїмдєрдї, аялдарды аз камсыз жана жумушсуз граждандарды коргоо боюнча коомдук кайрымдуулук фонду Бишкек ш., Токтогула кєч., 93-71 кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0089 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №23-кесиптик лицейи" - мекемеси Токмок ш., Пушкин кєч., 189 кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0088 №65 Кесиптик лицейи Ош облусу, Араван району, Авиз айылы, К.Маматжанов к., 8 баштапкы кесиптик билим алуу 2014
14/0086 "Туризм Академиясынын Колледжи" билим берїї мекемеси Бишкек ш., Чуй пр-си, 99 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2017