Багыты:
Берилген жылы:
Лицензиянын
катталган №
Лицензианттар
Юридикалык дареги/Жайгашкан жери
Лицензиялануучу
багыты
Берилген
жылы
14/0117 Кыргыз Республикасынын коргонуу спорттук-техникалык уюмунун Сїлїктїдєгї автомектеби Баткен облусу, Сїлїктї шаары, Мамбетов к., 8а кошумча билим алуу (автомектептер) 2014
14/0116 Эл аралык жогорку медициналык мектеби Бишкек ш., Л.Толстой к., 114/1 жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2014
14/0115 "New Silk Road Corporation" Коомдук кайрымдуулук фонду Чїй областы, Сокулук району, Шопоков ш., Фрунзе - Машина куруу кєч. кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0114 "Кей Джи Ви Ай Пи Тревел" ЖЧК Бишкек ш., Токтогул к., 87-а кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0113 "Билим борбору "Amal UK" (Амаль ЮКей) ЖЧК Бишкек ш., Байтик баатыр к., 67\1 кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0112 "Хеппи Байэл" Коомдук фонду Ош ш., Масалиев пр-си, 74-8; Ак-Тилек кичи району, 19-к., 11 уй кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0111 Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети Бишкек ш., Турусбеков кєчєсї, 109 кошумча билим алуу (курстар) 2016
14/0110 Талас медициналык колледжи Талас ш., Манас к., 195 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2014
14/0109 "Мурас" инновациялык колледжи Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Ташкент кєчєсї, 35/1 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2014
14/0108 Ош соода-экономикалык колледжи Ош ш., Исанов к., 71 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2014
14/0107 Т.Эрматов атындагы Бишкек музыкалык-педагогикалык колледжи Бишкек ш.,И.Ахунбаев к., 121 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2014
14/0106 "Билим интернейшнл" ЖЧК Бишкек ш., Чуй пр-си, 146-4 кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0105 "Граждандык коомду колдоо борборлорунун ассоциациясы" ЮЖБ Бишкек ш., Абдрахманов к., 204 кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0104 "Ак-Бала" Окуу-тарбия комплекси" мекемеси Бишкек ш., Элебаев к., 5а жалпы орто (мектептер, баардык денгеел) 2014
14/0103 "Baby City" (Бейби Сити) Балдар їчїн окутуп-їйрєтїїчї жана кєўул ачуучу борбору" ЖЧК Каракол ш., Жамансариев к., 73 мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2014