Багыты:
Берилген жылы:
Лицензиянын
катталган №
Лицензианттар
Юридикалык дареги/Жайгашкан жери
Лицензиялануучу
багыты
Берилген
жылы
14/0138 Ош мамлекеттик университети Ош ш., Ленин к., 331; Жайгашкан жери: Єзгєн ш., Манас к., 6 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2014
14/0137 Ош мамлекеттик университетинин ("Ыйман" гимназиясы) Ош ш., Ленин кєч., 331 жалпы орто (мектептер, баардык денгеел) 2016
14/0136 Ош мамлекеттик университети ("Зирек" балдар бакчасы) Ош ш., Ленин к., 331 мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2014
14/0135 "Автордук мектеп-комплекси" мекемеси Бишкек ш., Аламедин-1 кичи району, 76\1 жалпы орто (мектептер, баардык денгеел) 2014
14/0130 Чїй облустук (жалпыга таандык) китепканасы Кант ш., Маликов к., 5 кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0128 Госпиталь "Микрохирургия глаза" Бишкек ш., Байтик баатыр к., 5 жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2014
14/0127 "Юниор парк - Junior park" ЖЧК Бишкек ш., Огонбаев к., 24 мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2014
14/0126 "Газпром нефть Азия" ЖЧК Бишкек ш., Исанова к., 1; Военно-Антоновка айылы, Токтогул к., 10 кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0125 "Газпром Кыргызстан" ЖЧК Бишкек ш., Горький к., 22; Фучик к., 19 кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0124 "Коомдук технологиялар борбору" ЄЭУ Бишкек ш., Эркиндик пр. 56; Раззаков к. 50-1 кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0123 "Спорттук-техникалык коргоо уюмунун Шаардык билим берїї спорттук-техникалык клубу" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Темирязев к., 100.; Жайгашкан дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Логвиненко к., 32. кошумча билим алуу (автомектептер) 2014
14/0122 №108 Кесиптик лицейи Жалал-Абад облусу, Ноокен району, Шамалды-Сай айылы баштапкы кесиптик билим алуу 2014
14/0120 А.Мырсабеков атындагы Ош гуманитардык-педагогикалык институту Ош ш., Исанов к., 73 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2016
14/0119 Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясы Бишкек ш., Панфилов кєч., 237 докторантура (PhD) 2014
14/0118 Кыргыз Республикасынын коргонуу спорттук-техникалык уюмунун Аксы спорттук техникалык клубу Жалал-Абад облусу, Кербен айылы, Тынчтык к., 60 кошумча билим алуу (автомектептер) 2014