Багыты:
Берилген жылы:
Лицензиянын
катталган №
Лицензианттар
Юридикалык дареги/Жайгашкан жери
Лицензиялануучу
багыты
Берилген
жылы
18/0194 Эл аралык башкаруу, укук, финансы жана бизнес академиясы Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Белорусь кєч., 6а орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0193 "Чолпонбек Базарбаев атындагы Бишкектеги хореографиялык окуу жайы" билим берїї мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Москва кєч., 123/1 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0192 Эл аралык башкаруу, укук, финансы жана бизнес академиясы Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Белорусь кєч., 6а жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2018
18/0191 "Кыргыз - Єзбек Университети" Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Г. Айтиев кєчєсї, 27 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0190 "Кыргыз - Єзбек Университети" Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Г. Айтиев кєчєсї, 27 жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2018
18/0189 "К.И.Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук агрардык университети" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Медеров кєч., 68 жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2018
18/0188 "Кыргыз Республикасынын транспорт каражаттарын айдоочуларынын кошунунун Талас унаа мектеби" мекемеси Кыргыз Республикасы, Талас облусу, Талас шаары, Гагарин кєчєсї, №91 кошумча билим алуу (автомектептер) 2018
18/0187 “Авто Плюс Автомектеби” Мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Манас пр., 95-їй кошумча билим алуу (автомектептер) 2018
18/0186 "Билим Лэнд Башталгыч мектеби” мекемеси Кыргыз Республикасы, Баткен облусу, Баткен шаары, Базар-Башы кєчєсї, №19 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0185 "Билим Лэнд Башталгыч мектеби” мекемеси Кыргыз Республикасы, Баткен облусу, Баткен шаары, Базар-Башы кєчєсї, №19 жалпы орто (мектептер, баардык денгеел) 2018
18/0184 "Кыргыз - Корей колледжи" билим берїї мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Гоголь кєч., 20 А орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0183 "Жалал - Абад колледжи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Жалал - Абад облусу, Жалал - Абад шаары, Токтогул кєчєсї, 16 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0182 "Умняшка" билим берїї мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Шукуров кєч., 95; Жайгашкан дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Бєкєнбаев кєч., 220 жалпы орто (мектептер, баардык денгеел) 2018
18/0181 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин Нажимидин Мусаев атындагы №8 кесиптик лицейи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Баткен обл., Кызыл-Кыя ш., А. Кыпчаков кєч., 29 баштапкы кесиптик билим алуу 2018
18/0180 “Айымса” балдар бакчасы жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Баткен облусу, Кызыл-Кыя шаары, Кулатов кєчєсї, №247а; Жайгашкан дареги: Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Анар к/р-ну, 7 а-їй мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2018