Багыты:
Берилген жылы:
Лицензиянын
катталган №
Лицензианттар
Юридикалык дареги/Жайгашкан жери
Лицензиялануучу
багыты
Берилген
жылы
18/0209 "Киндер" Бала бакчасы" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Игембердиев кєч., 42/1 мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2018
18/0208 "Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Фрунзе кєч., 547 жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2018
18/0207 "Гарвард" окуу борбору" ЖЧК Кыргыз Республикасы, Ош шаары, А. Масалиев кен кєчєсї, 44 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0206 "Карагат" билим берїї комплекси" мекемеси Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Т. Кулатов кичи району, 18 а мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2018
18/0205 "Ак кеме жаштары" балдар бакчасы" жоопкерчилиги чектелген коом Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району, Кара-Суу шаары, Долон-Чек кєчєсї, 22-їй мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2018
18/0204 "Тепе-Коргон билимкана" окуу мекемеси Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Араван району, Тепе-Коргон айылы, Тораев кєчєсї жалпы орто (мектептер, баардык денгеел) 2018
18/0203 "А. Мырсабеков атындагы Ош гуманитардык-педагогикалык инстутуту" мекемеси Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Н. Исанов кєчєсї, 73 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0202 “Бишкектеги курулуштагы архитектура жана менеджмент Колледжи” Мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Лев Толстой кєчєсї, 62 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0201 Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Аксы колледжи Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад областы, Аксы району, Кербен шаары, Уметалиев кєчєсї, 137 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0200 “Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №53-кесиптик лицейи” мекемеси Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад обл., Аксы району, Кызыл-Туу айылы, н/ж кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0199 “Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №53-кесиптик лицейи” мекемеси Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад обл., Аксы району, Кызыл-Туу айылы, н/ж баштапкы кесиптик билим алуу 2018
18/0198 “Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин Акмат Бердалиев атындагы №39- кесиптик лицейи” мекемеси Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад обл., Токтогул шаары, Черноткач кєч., 11-їй кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0197 “Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин Акмат Бердалиев атындагы №39- кесиптик лицейи” мекемеси Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад обл., Токтогул шаары, Черноткач кєч., 11-їй баштапкы кесиптик билим алуу 2018
18/0196 "И. Абдраимов атындагы Кыргыз авиациялык институту" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Лущихин кєч., 60-їй орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0195 "И. Абдраимов атындагы Кыргыз авиациялык институту" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Лущихин кєч., 60-їй жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2018