Багыты:
Берилген жылы:
Лицензиянын
катталган №
Лицензианттар
Юридикалык дареги/Жайгашкан жери
Лицензиялануучу
багыты
Берилген
жылы
18/0224 "Global Trade ("Глобал Трейд") Жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Ахунбаев кєч., 96 а, кв. 13 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0223 Кесиптик орто билим берїї мекемеси “Авиценна билим” медициналык колледжи Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Тунгуч к/р., 7-їй; Жайгашкан дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Лермонтов кєчєсї, 2, Ч. Айтматов пр., 97/5 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0222 "ЗЕ ВОРД" тил борбору" жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чїй пр., 162-їй; Жайгашкан дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чїй пр., 162-їй, 23-бат. кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0221 "Куту жана К" жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Чїй областы, Ысык-Ата району, Ново-Покровка ай., Ленин кєч., 462-їй мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2018
18/0220 "Кайынды" Билим берїї комплекси" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Кайынды кєч., 67-їй мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2018
18/0219 "Келечек-келечектин мектеби" Билим берїї комплекси мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, 8-кичирайону, 39-їй жалпы орто (мектептер, баардык денгеел) 2018
18/0218 "Талас мамлекеттик университетинин кесиптик орто билим берїї бєлїмї (колледж)" мекемеси Кыргыз Республикасы, Талас облусу, Талас ш., Ленин кєч., № 192 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0217 "Муса Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университети" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Тоголок Молдо кєч., 58 жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2018
18/0216 "HOPE ACADEMY" (ХОУП АКАДЕМИ) мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Гоголь кєч., 127 "б" кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0215 “Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №63 кесиптик лицейи” мекемеси Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад обл., Базар-Коргон району, Базар-Коргон айылы, Б. Осмонов кєч., 17-їй кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0214 “Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №63 кесиптик лицейи” мекемеси Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад обл., Базар-Коргон району, Базар-Коргон айылы, Б. Осмонов кєч., 17-їй баштапкы кесиптик билим алуу 2018
18/0213 "Мамалак" мектепке чейинки билим берїї борбору" мекемеси Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад облусу, Жалал-Абад ш., Спутник к/р., З. Жамашев кєч., 14-б мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2018
18/0212 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №12 кесиптик лицейи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Ош ш., А. Осконалиев кєч., №1 баштапкы кесиптик билим алуу 2018
18/0211 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №12 кесиптик лицейи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Ош ш., А. Осконалиев кєч., №1 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0210 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №43 кесиптик лицейи" мекемеси Сокулук району, Жаўы-Жер айылы кошумча билим алуу (курстар) 2018