Багыты:
Берилген жылы:
Лицензиянын
катталган №
Лицензианттар
Юридикалык дареги/Жайгашкан жери
Лицензиялануучу
багыты
Берилген
жылы
18/0239 Москвадагы ишкердик жана укук институтунун Караколдогу филиалы Кыргыз Республикасы, Ысык-Кєл облусу, Каракол шаары, Жакыпов кєч., 49 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0238 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №51 кесиптик лицейи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Талас облусу, Манас району, Кок-Добо ай., Малабеков кєч., н/ж. баштапкы кесиптик билим алуу 2018
18/0237 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №51 кесиптик лицейи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Талас облусу, Манас району, Кок-Добо ай., Малабеков кєч., н/ж. кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0236 "Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Фрунзе кєч., 547 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0235 "МЭЭРИМ" балдарды жана энелерди колдоо эл аралык кайрымдуулук фонду Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Раззакова кєч., 54 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0234 "Алтын-Эне" Билим берїї комплекси" мекемеси кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району, Сарай а/а, Киров ат. айылы жалпы орто (мектептер, баардык денгеел) 2018
18/0233 "Кантєрє Шарипович Токтомаматов атындагы Эл аралык университет окуу-илимий-єндїрїштїк комплекси" мекемеси Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад обл., Жалал-Абад шаары, Жеўи-Жок кєч., 30 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0232 "Кантєрє Шарипович Токтомаматов атындагы Эл аралык университет окуу-илимий-єндїрїштїк комплекси" мекемеси Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад обл., Жалал-Абад шаары, Жеўи-Жок кєч., 30 жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2018
18/0231 "Ийгилик ачкычы Академиясы" мекемеси Кыргыз Республикасы, Талас обл., Кара-Буура району, Кызыл-Адыр айылы, Ленин кєчєсї, №3; Жайгашкан дареги: Кыргыз Республикасы, Талас обл., Кара-Буура району, Кызыл-Адыр айылы, Чолпонбай кєчєсї, 14 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0230 "Нурка Стайл" Окуу борбору жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Турусбеков кєч., 52-їй. кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0229 "Джуниор Кидс" Балдар бакчасы жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Шукуров кєч., 69 Б-їй мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2018
18/0228 "Баткен мамлекеттик университети" мекемеси Кыргыз Республикасы, Баткен облусу, Баткен шаары, И. Жусупов кєчєсї, н-ж. кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0227 “QSI International School of Bishkek” (Кью Эс Ай Интернешнл Скул оф Бишкек) мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Тыныстанов кєч., 14 А-їй жалпы орто (мектептер, баардык денгеел) 2018
18/0226 "И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын алдындагы медициналык орто окуу жайы" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, И. Ахунбаев кєч., 92 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0225 "Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Раззаков кєч., 51 кошумча билим алуу (курстар) 2018