Автошкола "Авто-Дор 555"

Автошкола
Категории: "B"

Түзүлгон жылы
2023
Жайгашкан жери
Бишкек (92 - ЖОЖ)
Жекелиги
Жеке
Денгеели
Учебное заведение
Окутуу программалары

Байланыш маалыматтары

Дареги
ул.Ахунбаева, 109
Байланыш номери
996706181633
Электрондук дареги
Сайтты