Общество с ограниченной ответственностью "Учебный центр "Даймонд"

Общество с ограниченной ответственностью

Түзүлгон жылы
2017
Жайгашкан жери
Бишкек (81 - ЖОЖ)
Жекелиги
Жеке
Денгеели
Образовательные курсы
Окутуу программалары
Программы дополнительного образования (краткосрочные курсы)

Байланыш маалыматтары

Дареги
Байланыш номери
Электрондук дареги
Сайтты