Общество с ограниченной ответственностью "Элида-Эмир"

 Общество с ограниченной ответственностью

Түзүлгон жылы
2024
Жайгашкан жери
Бишкек (92 - ЖОЖ)
Жекелиги
Жеке
Денгеели
Образовательные курсы
Окутуу программалары
Программы дополнительного образования (краткосрочные курсы)

Байланыш маалыматтары

Дареги
Кыргызская Республика,
Байланыш номери
+996 (700) 22-02-96
Электрондук дареги
Сайтты