Учреждение Образовательный центр "АБИ"

Учреждение Образовательный центр

Түзүлгон жылы
2023
Жайгашкан жери
Бишкек (81 - ЖОЖ)
Жекелиги
Жеке
Денгеели
Образовательные курсы
Окутуу программалары
Программы дополнительного образования (краткосрочные курсы)

Байланыш маалыматтары

Дареги
Кыргызская Республика, г.Бишкек, ж/м Кок-Жар, ул. Кок-Жангак, 106
Байланыш номери
+996 (
Электрондук дареги
Сайтты