Общество с ограниченной ответственностью ”Аль Бьюти”

Общество с ограниченной ответственностью ”Аль Бьюти”

Түзүлгон жылы
2023
Жайгашкан жери
Бишкек (81 - ЖОЖ)
Жекелиги
Жеке
Денгеели
Образовательные курсы
Окутуу программалары
Программы дополнительного образования (краткосрочные курсы)

Байланыш маалыматтары

Дареги
Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Зеленая, д.26
Байланыш номери
Электрондук дареги
Сайтты