Общество с ограниченной ответственностью "ГикТек"

Общество с ограниченной ответственностью

Түзүлгон жылы
2017
Жайгашкан жери
Бишкек (92 - ЖОЖ)
Жекелиги
Жеке
Денгеели
Образовательные курсы
Окутуу программалары
Программы дополнительного образования (краткосрочные курсы)

Байланыш маалыматтары

Дареги
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул.Исанова, дом 85
Байланыш номери
+996 (555) 74-44-77
Электрондук дареги