Образовательное учреждение "Учебный центр "Excellent" ("Экселлент")

Образовательное учреждение

Түзүлгон жылы
2017
Область
Жайгашкан жери
Джалал-Абад (23 - ЖОЖ)
Жекелиги
Жеке
Денгеели
Образовательные курсы
Окутуу программалары

Байланыш маалыматтары

Дареги
Кыргызская Республика, г. Жалал-Абад, переулок "Э.Алиева, Достук, дом 14
Байланыш номери
+996 (777) 63-30-03
Электрондук дареги
Сайтты