(нет заказа) ОсОО "МАК"

(нет заказа) ОсОО

Түзүлгон жылы
2022
Жайгашкан жери
Бишкек (80 - ЖОЖ)
Жекелиги
Жеке
Денгеели
Образовательные курсы
Окутуу программалары
Программы дополнительного образования (краткосрочные курсы)

Байланыш маалыматтары

Дареги
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул.Чокморова, 164
Байланыш номери
+996 (312) 66-49-73
Электрондук дареги