ОсОО “Красота Без Границ”

ОсОО “Красота Без Границ”

Түзүлгон жылы
2017
Жайгашкан жери
Бишкек (81 - ЖОЖ)
Жекелиги
Жеке
Денгеели
Образовательные курсы
Окутуу программалары
Программы дополнительного образования (краткосрочные курсы)

Байланыш маалыматтары

Дареги
Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. Тыныстанова, 64
Байланыш номери
+996 (0312) 30-34-22
Электрондук дареги
krasotabezgranits@gmail.com
Сайтты