Общество с ограниченной ответственностью "Учебный центр "Два мажора"

Общество с ограниченной ответственностью

Түзүлгон жылы
2013
Жайгашкан жери
Бишкек (81 - ЖОЖ)
Жекелиги
Жеке
Денгеели
Образовательные курсы
Окутуу программалары
Программы дополнительного образования (краткосрочные курсы)

Байланыш маалыматтары

Дареги
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Юнусалиева,147
Байланыш номери
+996 (700) 53-70-77
Электрондук дареги
Сайтты