Профессиональный лицей №46

Профессиональный лицей №46

Түзүлгон жылы
2023
Область
Жайгашкан жери
Жекелиги
Малмекеттик
Денгеели
Начальное профессиональное учебное заведение
Окутуу программалары
Программы дополнительного образования (краткосрочные курсы)

Байланыш маалыматтары

Дареги
Кыргызская Республика, Жалал-Абадская обл.,Чаткальский р-н, с. Каныш – Кия
Байланыш номери
+996 (3749) 6-03-07
Электрондук дареги
mister.sovetbek@mail.ru
Сайтты