Общество с ограниченной ответственностью "Кутчу"

Общество с ограниченной ответственностью

Түзүлгон жылы
2015
Область
Баткенская (5 - ЖОЖ)
Жайгашкан жери
Баткен (4 - ЖОЖ)
Жекелиги
Малмекеттик
Денгеели
Образовательные курсы
Окутуу программалары
Программы дополнительного образования (краткосрочные курсы)

Байланыш маалыматтары

Дареги
Кыргызская Республика, Баткенская обл., Сулюкта, ул.Кенжебаева, дом 9,
Байланыш номери
+996 (771) 87-21-00
Электрондук дареги
Сайтты