Азиатский инновационный колледж

Азиатский инновационный колледж

Түзүлгон жылы
2020
Жайгашкан жери
Бишкек (38 - ЖОЖ)
Жекелиги
Малмекеттик
Денгеели
Жогорку окуу жайы (жож)
Окутуу программалары

Байланыш маалыматтары

Дареги
г Бишкек
Байланыш номери
Электрондук дареги