Кадамжайский Дул Дул Тоо колледж

Кадамжайский Дул Дул Тоо колледж

Түзүлгон жылы
2019
Область
Жайгашкан жери
Жекелиги
Малмекеттик
Денгеели
Жогорку окуу жайы (жож)
Окутуу программалары

Байланыш маалыматтары

Дареги
Байланыш номери
Электрондук дареги