Учебно-научно-производственный комплекс «Международный университет Кыргызстана» Институт менеджмента, бизнеса и туризма

Учебно-научно-производственный комплекс «Международный университет  Кыргызстана» Институт менеджмента, бизнеса и туризма

Түзүлгон жылы
2019
Область
Жайгашкан жери
Жекелиги
Малмекеттик
Денгеели
Жогорку окуу жайы (жож)
Окутуу программалары

Байланыш маалыматтары

Дареги
г. Бишкек
Байланыш номери
Электрондук дареги