Учебно-научно-производственный комплекс «Международный университет Кыргызстана» Высшая школа магистратуры

Учебно-научно-производственный комплекс «Международный университет  Кыргызстана» Высшая школа магистратуры

Түзүлгон жылы
2023
Жайгашкан жери
Бишкек (81 - ЖОЖ)
Жекелиги
Малмекеттик
Денгеели
Орто кесиптик окуу жайы (колледж)
Окутуу программалары

Байланыш маалыматтары

Дареги
г. Бишкек
Байланыш номери
Электрондук дареги
Сайтты