Университет экономики и предпринимательства

Университет экономики и предпринимательства

Түзүлгон жылы
2021
Область
Жайгашкан жери
Джалал-Абад (23 - ЖОЖ)
Жекелиги
Малмекеттик
Денгеели
Жогорку окуу жайы (жож)
Окутуу программалары

Байланыш маалыматтары

Дареги
г. Жалал-Абад, ул Жени-Жок 30
Байланыш номери
Электрондук дареги