Баткенский государственный университет

Баткенский государственный университет

Крупнейший государственный вуз в Баткенской области Кыргызской Республики. Имеет развитую филиальную сеть. 


Түзүлгон жылы
2000
Область
Баткенская (5 - ЖОЖ)
Жайгашкан жери
Баткен (4 - ЖОЖ)
Жекелиги
Малмекеттик
Денгеели
Жогорку окуу жайы (жож)
Окутуу программалары
Орто кесиптик окутуу программасы

Жогорку кесиптик окутуу программасы (бакалавр/магистратура/специалитет)

Байланыш маалыматтары

Дареги
Кыргызская Республика, Баткенская область, город Баткен, ул. И.Жусупова, б-н
Байланыш номери
+996 (3622) 5-03-26
Электрондук дареги
batsu2009@rambler.ru
Сайтты