Новый вуз 2

Новый вуз 2

Түзүлгон жылы
1970
Жайгашкан жери
Бишкек (92 - ЖОЖ)
Жекелиги
Малмекеттик
Денгеели
Орто кесиптик окуу жайы (колледж)
Окутуу программалары

Байланыш маалыматтары

Дареги
1
Байланыш номери
Электрондук дареги
Сайтты