Бишкекский колледж при Чуйском университете


Бул окуу жайы бөлүмдөргө ээ эмес

Байланыш маалыматтары

Дареги
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Суюмбаева, 123/1
Байланыш номери
+996 (312) 680 599
Электрондук дареги
edu.chu@mail.ru
Сайтты