Международный университет Кыргызской Республики


Бул окуу жайы бөлүмдөргө ээ эмес

Байланыш маалыматтары

Дареги
г.Бишкек, пр.Чуй 255
Байланыш номери
Электрондук дареги
Сайтты